TERRAMAR VN GMBH - RESIDENT REPRESENTATIVE OFFICE VIETNAM
Logo

UK
THEBEN


Trong suốt gần 90 năm kể từ khi thành lập, Theben đã và đang trở thành tập đoàn quốc tế. Bên cạnh lĩnh vực chính là "kiểm soát thời gian", chúng tôi còn có các mảng quan trọng sau đây:

     - Giải pháp cho công tắc cảm biến thời gian
     - Kiểm soát ánh sáng bằng công tắc cảm biến ánh sáng và cảm biến phát hiện sự hiện diện và chuyển động.
     - Kiểm soát nhiệt độ các phòng bằng bộ điều chỉnh nhiệt cơ hay điện tử.
     - Cung cấp thành phần cho hệ thống KNX dùng trong kỹ thuật xây dựng: từ điều khiển ánh sáng và nhiệt độ đến việc tự động hóa đóng mở cửa và màn trong trạm thời tiết KNX.
     - Giải pháp OEM cho các nhà cung cấp hệ thống nhiệt, hệ thống vận hành, hệ thống điều khiển cũng như cung ứng năng lượng.

Cùng với các chi nhánh lớn ở Đức, Anh, Pháp, Ý, Thụy sỹ và hơn 50 nước khác trên thế giới, chúng tôi là một trong các nhà cung cấp hàng đầu thế giới về công tắc thời gian, kiểm soát ánh sáng, kiểm soát nhiệt độ và hệ thống KNX.


Sản phẩm của chúng tôi

Cảm biến chuyển động
              


Cảm biến hiện diện
         


Công tắc thời gian
              


Công tắc chạng vạng
         VỀ ĐẦU TRANG