TERRAMAR VN GMBH - RESIDENT REPRESENTATIVE OFFICE VIETNAM
Logo

UK
SIRIJAYA INDUSTRY


Thành lập năm 1983, Sirijaya được biến đến như là nhà sản xuất đèn huỳnh quang, chân đế đèn và Tắc te hiện đại và chất lượng, cung cấp sản phẩm cho thị trường nội địa và quốc tế. Sản phẩm của chúng tôi đáp ứng tất cả yêu cầu và tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng. Nhờ đó, công ty đã đạt được giấy chứng nhận ISO 9001 cho hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ.

Đối với sản phẩm đèn và chân đế tắc te. Hiệp hội tiêu chuẩn Thái cũng đã chấp thuận chứng nhận tiêu chuẩn TIS 344-2549 cho Sirijaya.


sirijaya

Sau đây là các sản phẩm chân đế đèn và tắc te có sẵn trong kho:

s-110

S-110

Chân đế đèn huỳnh quang G13 dùng cho ống T8        Đặc tả kỹ thuật        
s-630

S-630

Chân đế đèn huỳnh quang G13 có lò xo dùng cho ống T8

s-633

S-633

Chân đế đèn huỳnh quang G13 không có lò xo dùng cho ống T8

s-730
S-730

Chân đế đèn huỳnh quang G13 có đế tắc te dùng cho ống T8
s-321

S-321


Đế Tắc te
 

Đặc tả kỹ thuật


s-401

S-401

Đế Tắc te dạng lồng
s-900

S-900

Chân đế đèn huỳnh quang G5 dùng cho ống T5, không có rôtơ


Đặc tả kỹ thuật


s-910

S-910

Chân đế đèn huỳnh quang G5 dùng cho ống T5


Đặc tả kỹ thuật


s-911

S-911

Chân đế đèn huỳnh quang G5 dùng cho ống T5


Đặc tả kỹ thuật


s-960

S-960 / S-961

Chân đế đèn huỳnh quang G5 dùng cho ống T5 (có lò xo)(S-961) và
không có lò xo (S-960)


Đặc tả kỹ thuật


s-532
S-532

Chân đế đôi đèn huỳnh quang G5 dùng cho ống T53700-23700-3

S-3700 - 3 Way
S3701 - 2 Way

Chấu kết nối dùng trong thắp sáng

VỀ ĐẦU TRANG