TERRAMAR VN GMBH - RESIDENT REPRESENTATIVE OFFICE VIETNAM
Logo

UK
RUD


RUD, hệ thống trượt, và dây nâng đảm bảo an toàn cho việc nâng hạ và vận chuyển các vật nặng. RUD có hơn 340 loại thiết bị khác nhau về dây cẩu, móc cẩu, dây chằng,…kết hợp với dây chuyền nâng VIP và ICE, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu cao nhất về kỹ thuật và an toàn.

Điểm  PP PowerPoint PP STARPOINT VRS STARPOINT VRS Lastbock VLBG Lastbock VLBG
Wirbelbock VWBG-V/VWBG Wirbelbock VWBG-V/VWBG STARPOINT-Mutter VRM STARPOINT-Mutter VRM Anbauhaken VABH-B/VCGH-G Anbauhaken VABH-B/VCGH-G
Ringschraube RS Ringschraube RS Ringmutter RM Ringmutter RM Ringbock VRBG Ringbock VRBG
Zubehr Zubehr INOX-STAR INOX-STAR Lastbock LBG-RS - rostfrei Lastbock LBG-RS - rostfrei

VỀ ĐẦU TRANG