TERRAMAR GmbH GMBH - RESIDENT REPRESENTATIVE OFFICE VIETNAM
Logo

UK
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TERRAMAR GmbH TẠI VIỆT NAM
123, Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam
Điện thoại : (+84) 28 39 15 32 09
Fax : (+84) 28 39 15 32 12
Email : [email protected]

Thông tin pháp lý quan trọng

Các thông tin trên trang mạng này thuộc phạm vi miễn trừ trách nhiệm, thông báo bản quyền và các quy định liên quan tới bảo mật thông tin cá nhân, cụ thể như sau:

  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nhà cung cấp duy trì trang mạng để tăng cường sự truy nhập của cộng đồng về thông tin chung của doanh nghiệp.
Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp những thông tin đúng thời điểm và chính xác.Nếu chúng tôi sự chưa chính xác của thông tin, chúng tôi sẽ điều chỉnh kịp thời.
Tuy nhiên, nhà cung cấp không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý về những thông tin trên trang mạng này.

Nội dung của trang mạng được chọn lọc kỹ càng. Tuy nhiên, nhà cung cấp không chịu trách nhiệm pháp lý về sự chuẩn xác, sự hoàn chỉnh, và xác thực của nội dung đăng tải.
Việc sử dụng nội dung của trang mạng này nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của nhà cung cấp.
Nội dung đăng tải dưới bất kỳ bút danh nào đều phản ánh quan điểm và/hoặc lập trường của người viết, và không hẳn là quan điểm và/hoặc
lập trường của nhà cung cấp. Việc sử dụng bình thường trang mạng này không nằm trong thoả thuận hoặc hợp đồng giữa người sử dụng và nhà cung cấp.

Những thông tin này:

  • - Có tính chất tổng quát, không nhắm vào những trường hợp cụ thể của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào;
  • - Không nhất thiết phải hoàn chỉnh, chính xác và cập nhật;
  • - Có trường hợp sẽ liên kết tới trang mạng khác ngoài tầm kiểm soát của nhà cung cấp và nhà cung cấp không chịu trách nhiệm về sự liên kết đó
  • - Không phải sự tư vấn chuyên môn và hợp pháp (nếu cần tư vấn cụ thể, bạn nên tham khảo ý kiến từ người có kỹ năng chuyên môn phù hợp);

Xin lưu ý, tài liệu đăng tải trên trang mạng này không được đảm bảo là nguyên gốc với tài liệu gốc.
Chỉ những thông tin được xuất bản có nguồn gốc mới được coi là xác thực.

Trang mạng này chứa những đường dẫn tới các trang mạng của bên thứ 3 (được gọi là “Liên kết ngoài”).
Nhà cung cấp những trang mạng đó chịu trách nhiệm pháp lý về chúng. Tại thời điểm tạo đường dẫn tới các liên kết ngoài,
nhà cung cấp đã cân nhắc và kiểm tra về khả năng phạm pháp của những nội dung đó nhưng không phát hiện sai phạm.
Nhà cung cấp không tác động vào nội dung và thiết kế của các trang mạng liên kết ngoài tại thời điểm hiện tại và tương lai.
Việc tạo liên kết ngoài không đồng nghĩa với sự chấp nhận cũng như kiểm soát nội dung của những liên kết đó.
Việc tiếp tục theo dõi những liên kết ngoài không có nguồn cụ thể và có những dấu hiệu cho thấy trang mạng có nội dung phạm pháp
là không được chấp nhận. Trong trường hợp nhà cung cấp phát hiện những sai phạm từ những liên kết ngoài,
nhà cung cấp sẽ xoá bỏ liên kết đó ngay lập tức.

Mục tiêu của chúng tôi là giảm thiểu sự gián đoạn do lỗi kỹ thuật. Tuy nhiên, một vài thông số hoặc thông tin trên trang mạng của chúng tôi có thể được tạo hoặc
được cấu trúc từ những tập tin hoặc các định dạng loại trừ lỗi, chúng tôi không cam kết rằng dịch vụ của chúng tôi sẽ không gián đoạn và chịu ảnh hưởng bởi những lỗi đó.
Nhà cung cấp không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho về những vấn đề phát sinh
do sử dụng trang mạng này hoặc những liên kết ngoài từ trang mạng.

Điều khoản miễn trừ trách nhiệm này không nhằm mục đích giới hạn trách nhiệm pháp lý
cũng như không loại trừ trách nhiệm của nhà cung cấp với bất kỳ điều khoản nào của pháp luật đặt ra.

Thông báo bản quyền

Bản quyền thuộc về ©Terrmar Engineering & Machinery (Thailand) Co., Ltd.
Không được phép tự sao chép khi không có sự cho phép của chủ sở hữu.
Việc sao chép hoặc sử dụng nội dung và các thông tin đa phương tiện (như âm thanh, hình ảnh, phần mềm, …) phải được sự cho chép của chủ sở hữu.
Hình ảnh tại sử dụng tại phần Index của cả hai phiên bản, tiếng Anh và tiếng Việt, được sao chép dưới sự đồng ý của ông Alex Bischoff, Hamburg (Đức).

Bảo mật thông cá nhân

Nhà cung cấp cam kết bảo mật thông tin người sử dụng.
Tuy bạn có thể truy cập hầu hết các mục trong trang mạng này mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào, nhưng trong một số trường hợp,
bạn phải cung cấp một số thông tin cá nhân để sử dụng dịch vụ bạn yêu cầu.

Về phương diện này:

  • - Đối với mỗi dịch vụ cụ thể, nhà cung cấp xác định mục đích và phương thức xử lý thông tin cá nhân và đảm bảo các dịch vụ cụ thể tuân thủ theo các chính sách bảo mật như dưới đây:
  • - Với mỗi tổ chức, công ty, hoặc trang mạng, nhà cung cấp/nhà quản trị mạng đảm bảo việc thực hiện các quy định về bảo mật.
  • - Thông tin nào được thu thập, cho mục đích gì và bằng phương tiện kỹ thuật nào, nhà cung cấp độc quyền thu thập thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để thực hiện mục đích cụ thể. Những thông tin cá nhân đó sẽ không được sử dụng cho các mục đích không phù hợp.
  • - Thông tin của bạn sẽ được cung cấp trong trường hợp: Nhà cung cấp sẽ cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba trong trường hợp cần thiết để thực hiện mục đích xác định như trên và tới các nhóm nhận được nêu. Nhà cung cấp sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn với mục đích tiếp thị trực tiếp.
  • - Cách truy cập, xác nhận, và chỉnh sửa thông tin cá nhân trong trường hợp cần thiết: vì là đối tượng dữ liệu, nên bạn có quyền chống lại quá trình xử lý thông tin cá nhân của bạn dựa trên cơ sở pháp lý, ngoại trừ trường hợp những thông tin đó được thu thập để tuân thủ quy định pháp luật, hoặc cần thiết trong việc thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên hợp đồng, hoặc được sử dụng cho mục đích mà bạn đã đồng ý;
  • - Thời gian lưu trữ dữ liệu của bạn: nhà cung cấp chỉ lưu giữ thông tin của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để phục vụ mục đích thu thập hoặc để sử dụng cho mục đích truy cập sau này.
Nút “LIÊN HỆ” trên trang mạng chỉ rõ cách thức liên hệ với nhà cung cấp, bằng điện thoại hoặc bằng e-mail.
Khi bạn gửi yêu , thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập trong phạm vi cần thiết để trả lời.
Nếu nhóm quản lý hộp thư không thể trả lời câu hỏi của bạn, email của bạn sẽ được chuyển tới dịch vụ khác.
Bạn sẽ nhận được email thông báo về nơi chúng tôi chuyển email của bạn tới.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới việc xử lý email và những thông tin cá nhân của bạn, xin hãy gửi cho chúng tôi cùng yêu câu của bạn.
[email protected]

(Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này tuân theo luật của Châu Âu, cung cấp tại http://europa.eu/ với vài điều bổ sung)


VỀ ĐẦU TRANG